Branddetectie

Bij brand is een goed functionerende brandmeldinstallatie, die direct ingrijpt bij brand, van levensbelang.
Met een perfect geïnstalleerde brandmeldinstallatie en/of ontruimingsalarminstallatie zorgt u ervoor dat mensen tijdig geïnformeerd en vervolgens geëvacueerd kunnen worden zodat letsel of erger onheil kunnen worden voorkomen. Als specialist in brandbeveiliging en leverancier van Siemens brandbeveiligingssystemen zijn wij uiteraard op de hoogte van de meest recente wettelijke voorschriften op het gebied van brandbeveiliging. Wij spreken ‘uw taal’ en kunnen u van dienst zijn met de meest passende oplossing voor uw wens, eis en budget.

Jaarlijks onderhoud
Voor een optimale veiligheid dient in Nederland elk gebouw met een brandmeldinstallatie en/of ontruimingsalarminstallatie jaarlijks te worden gecontroleerd. Hierbij maakt het niet uit of de installatie is gecertificeerd, geëist of vrijwillig is aangebracht en of de installatie al dan een doormelding heeft naar een RAC (Regionale Alarm Centrale) of PAC (Particuliere Alarm Centrale). Na het jaarlijks onderhoud ontvangt u een duidelijke rapportage en bij eventuele tekortkomingen een offerte zodat u meteen weet waar u aan toe bent. Op deze manier wordt de kans op storingen veel kleiner en bent u verzekerd van een betrouwbare installatie.

Beheerder brandmeldinstallatie
Een beheerder brandmeldinstallatie is de persoon die verantwoordelijk is voor het beheren van de brandmeldinstallatie. De beheerder brandmeldinstallatie is volgens de NEN2654-1 en de NEN2654-2 verplicht om de brandmeldinstallatie maandelijks te controleren en een (digitaal) logboek bij te houden. Om de vier maanden vindt er een uitgebreide controle plaats. Als uw pand is uitgerust met een brandmeldinstallatie en/of ontruimingsalarminstallatie dan is het inschakelen van een beheerder brandmeldinstallatie verplicht.

Inspectie brandmeldinstallatie
Nadat uw pand is voorzien van een nieuwe of aangepaste brandmeldinstallatie en/of ontruimingsalarminstallatie dient deze, volgens het Bouwbesluit, geïnspecteerd worden door een onafhankelijk inspectiebureau. Het inspectiebureau controleert of alles voldoet aan de meest recente eisen en regelgeving. Wanneer dit zo is, wordt hiervoor een certificaat afgegeven. Tijdens dit proces wordt u uiteraard volledig begeleid door de brandveiligheids-specialisten van Firetech. Ook voor de vervolginspectie kunt u bij ons terecht.

Alle zorg uit handen
Neem vandaag nog contact op met Firetech en ontdek hoe wij werkplekken, zorgomgeving, kinderopvang, industriële omgeving en schoolgebouwen beschermen met een betrouwbare brandmeldinstallatie.